Formularz laureata

×

WERYFIKACJA

PODAJ NUMER TELEFONU
PODAJ KOD Z SMSA

kod z smsa może być użyty tylko raz - prosimy o uważne wypełnianie formularza

w celu wypełnienia formularza prosimy przygotować czytelne zdjęcia lub skany wszystkich zgłoszonych w konkursie paragonów - wymagane jest dołączenie ich do formularza

Formularz laureata

DANE OSOBOWE
×


ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES KORESPONDENCYJNY
 OŚWIADCZENIA PROSZĘ ZAZNACZYĆ
POTWIERDZAM DANE I OŚWIADCZENIA przejdź do dodawania paragonów

Formularz laureata

DOWODY ZAKUPU

prosimy o dołączenie czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich zgłoszonych w konkursie dowodów zakupów (paragonów).

w przypadku zgłoszenia więcej niż 1x tego samego paragonu WARTOŚĆ ZAKUPÓW produktów
e.wedel NA PARAGONIE powinna być odpowiednią wielokrotnością wymaganej kwoty 20 zł.

×
Numer zgłoszonego paragonu Ilość zgłoszeń paragonu

zachowaj dowody zakupu do zakończenia konkursu !
w ramach weryfikacjI prawa do nagrody organizator może poprosić o przesłanie oryginałów dowodów zakupu.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

ZGŁOSZENIA W KONKURSIE SĄ PRZYJMOWANE
W TERMINIE 11.02. - 24.02.2020*
Pralinka Wedel